Monitoring GSM | miej oko na wszystko

MONITORING WAGOWY ON-LINE

Systemy wagowe połączone z mobilnym monitoringiem zapewniają pełną kontrolę nad procesem wwozu i wywozu ładunków z miejsc takich jak kopalnie, żwirownie, wysypiska śmieci, zakłady utylizacji odpadów i wiele innych miejsc gdzie potrzebny jest nadzór  wizyjny  i pomiarowy.

Podstawowe zalety systemu:

Lista wjeżdżających pojazdów (poniżej):

System wagowy znacznie ułatwia pracę osobom nadzorującym i pozwala na bezobsługowe ważenie pojazdów co ogranicza do minimum ilość zatrudnionych pracowników i eliminuje próby omijania wagi oraz daje możliwość pełnej kontroli. System może być dodatkowo uzbrojony w obrotowe kamery z dużym zoomem co pozwoli monitorować znaczne obszary.

WSTECZ